දුරකථන
0086-632-5985228
විද්යුත් තැපෑල
info@fengerda.com

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • EXPERIENCEEXPERIENCE

  අවුරුදු 23 +

  අත්දැකීමක්

 • VEHICLE BRANDSVEHICLE BRANDS

  100+

  වාහන වෙළඳ නාම

 • SALES VOLUMESALES VOLUME

  මිලියන 30 +

  විකුණුම් පරිමාව

ප්රදර්ශන

 • d46b11d0
 • 2dbc419a
 • 5d283f4a